Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op https://sd-decorations.be/

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen. De website https://sd-decorations.be/ biedt diverse decoratieve artikelen te koop aan.

 1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN
  1. Voor online bestellingen op https://sd-decorations.be/ worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse taal. Wanneer u SD-Decorations Artikelen bestelt, sluit u een contract met SD-Decorations, Prins Albertlaan 57/102, 3800 Sint-Truiden.
  2. Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. Het is dus noodzakelijk om de betaling uit te voeren nadat U de bestelling bevestigd.
  3. Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons:
   1. De laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie.
   2. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.
  4. Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, en door onze leverancier, om welke reden ook, niet meer kunnen geleverd worden, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor niet meer leverbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaalde bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.
  5. Artikelen worden na betaling binnen de gestelde termijn verzonden. Overschrijding van de door SD-Decorations opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of terugbetaling.
  6. LET OP!
   1. Accessoires die bij foto’s gebruikt worden om het geheel aan te kleden zijn NIET INBEGREPEN.
  7. We behouden het recht om kleine bestellingen, waarvan de verzending economisch onverantwoord is, te weigeren. Het betaalde bedrag zal in dat geval na overleg terugbetaald worden.
  8. We behouden het recht om de verkoop te ontbinden en/of de levering te weigeren, als na controle van de facturatiegegevens blijkt dat de gekochte goederen aangewend worden om door te verkopen. Het betaalde bedrag zal worden terugbetaald zoals beschreven in artikel 6.4
  9. Wij leveren in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje. Alle tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen. Concreet betekent dit alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.
  10. Grote artikelen, geleverd door onze koerierdienst. Denk hier bijvoorbeeld aan tuinbeelden en/of meubels. Deze artikelen worden standaard afgeleverd tot over de drempel van je voordeur. Jij pakt de artikelen uit, verplaatst en/of monteert ze zelf.
  11. Beschadigingen aan geleverde artikelen dienen aan ons gemeld te worden binnen de 24 uur na ontvangst van de zending. Hiervoor stuur je een e-mail met bijhorende foto’s naar: info@sd-decorations.be
 2.  PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSOVERDRACHT.
  1. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW, taksen en douanekosten voor leveringen binnen de EU inbegrepen (Identifier OSS). 
   1. De artikelen blijven eigendom van SD-Decorations tot integrale betaling van de aankoopprijs en de verzendkosten.
   2. Wij rekenen verzendkosten aan. Deze zijn afhankelijk van het gewicht en het volume van je bestelling. De verzendkosten zijn zichtbaar voor de bestelling afgerekend wordt. Voor verzendingen binnen België, Nederland & Duitsland, is de verzending gratis: Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Voor België en Nederland is de minimum aankoop € 39,00. Voor Duitsland is dit 49,00€.
   3. Wij verzenden wereldwijd. Onze tarieven vind je bij Verzenden & Retourneren
   4. LET OP!!!
    1. Bij verzending naar landen buiten de Europese Unie, vallen de eventuele douanekosten steeds ten laste van de koper.
 3. BETALING.
  1. Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: Bancontact, Kredietkaart. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
  2. In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we bestelling bevestigd hebben.
  3. De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderings-procedure. Per verstuurde interne rappel door SD-Decorations zal een forfaitaire administratieve kost van 5,50 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer SD-Decorations de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Voor elke laattijdige terugbetaling door SD-Decorations, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
 4. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING.
  1. Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
  2. Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.
  3. De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
  4. Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.
  5. Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.
 5. CADEAUBONNEN EN VERZILVERING.
  1. Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel verzilverd worden om SD-Decorations Artikelen aan te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw account ‘Mijn SD-Decorations’ crediteren.
  2. Gift-Cards en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.
  3. De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.
  4. Gelieve naar “Mijn SD-Decorations” te gaan op https://sd-decorations.be/ teneinde uw cadeaubonnen te verzilveren en te gebruiken op uw klantenrekening of om uw tegoedsaldo te raadplegen.
 6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN SD-DECORATIONS ARTIKELEN.INDIEN U SD-DECORATIONS ARTIKELEN AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN. (Informatie omtrent het herroepingsrecht):
  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.2, 6.3 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  2. U heeft het recht om de overeenkomst te herroepen/annuleren, indien de levertermijn van het bestelde artikel door overmacht langer duurt dan voorzien. In dat geval behouden we het recht om 15% van het aankoopbedrag aan te rekenenen, omdat we de bestelling van deze artikelen reeds deden bij onze leverancier. Dit bedrag zal ingehouden worden bij de terugbetaling.
  3. Artikel 6.2 geldt niet voor bestellingen van op maat geproduceerde artikelen. Deze bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.
  4. Artikelen die om één of andere reden niet meer leverbaar zijn, worden volledig terugbetaald of vervangen door een ander artikel.
  5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post) SD-Decorations, Prins Albertlaan 57/102, 3800 Sint-Truiden, of per e-mail: info@sd-decorations.be ) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het hieronderstaande modelformulier voor herroeping (art. 6.13), maar u bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en indienen via onze website https://sd-decorations.be/ Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Uitzondering op het herroepingsrecht
  6. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. textiel, Brandstof voor tafelhaarden, Geurolie,…) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
   Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop.
  7. Artikelen die in uitverkoop/solden werden aangekocht kunnen niet geretourneerd worden.
  8. Artikelen die enkel op bestelling geleverd kunnen worden zoals:  tuinbeelden, outdoordecoratie, meubilair, … kunnen na bestelling niet meer geannuleerd worden.
  9. Als U of SD-Decorations de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, exclusief verzendingskosten (de kosten die SD-Decorations maakte om het pakket naar het door U gekozen adres te verzenden) binnen de 10 werkdagen nadat wij of uzelf  op de hoogte zijn gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug exclusief de kosten vermeld in artikel 6.2 en 6.3.
  10.  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
  11. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, (SD-Decorations, Prins Albertlaan 57/102, 3800 Sint-Truiden, e-mail: info@sd-decorations.be ) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De verzenddatum wordt hier als bewijs gehanteerd.
  12. De kosten voor terugzending vallen volledig ten uwe laste. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.
  13. Wij mogen wachten met terugbetaling of vervangen van de artikelen tot wij de goederen hebben teruggekregen, en een controle hebben uitgevoerd, in welke staat de teruggestuurde goederen zich bevinden.
  14. U bent volledig aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  15. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:
   SD-Decorations, Prins Albertlaan 57/102, 3800 Sint-Truiden, email: info@sd-decorations.be   Herroepen Bestelling
 7. TERUGBETALINGEN.
  1. Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op uw cadeaubon-rekening.
 8. KLANTENDIENST.
  1. De klantendienst kan worden gecontacteerd via Telefoon, mail en het contact-formulier.
 9. VARIA
  1. Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
  2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken: https://sd-decorations.be/ U kan dit document ook afdrukken of opslaan door de geschikte functies te gebruiken in uw web browser (normaal Document -> Opslaan als). U kan dit document ook downloaden en archiveren als pdf door hier te klikken. Om het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden op www.adobe.be , of een gelijkaardige pdf-lezer.
  3. U kan de details van uw bestelling ook gemakkelijk archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de geschikte functies in uw web browser te gebruiken om de samenvatting van uw bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door u aangeduid e-mailadres na het afronden van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren. U kan de details van uw recente bestellingen vinden op uw account ‘Mijn SD-Decorations’.
  4. De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/
  5. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Met vriendelijke groeten,
SD-DECORATIONS
Prins Albertlaan 57 Bus 102
3800 Sint-Truiden
België
BTW-nummer: BE 0696356763

< Terug naar winkel